Paramedisch Centrum: Omloop 24, 7711 XD Nieuwleusen

​06-30042843 / info@oefentherapievanhennik.nl

Kinderoefentherapie
Oefentherapie Cesar

De oefentherapeut is een paramedicus die gespecialiseerd is in houding en beweging. De kracht van oefentherapie Cesar is dat u herhaling van lichamelijke klachten leert voorkomen. De oefentherapeut richt zich op het verminderen, wegnemen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat door middel van het optimaliseren van houdings-, en bewegingspatronen.

Oefentherapie Cesar wordt gegeven nadat er een oefentherapeutisch onderzoek is afgenomen. Na het onderzoek krijgt u uitleg over uw houdings-, en bewegingspatronen in relatie tot uw klachten en mogelijke klachten. Nadat het behandeldoel en plan met u is besproken zal de therapie starten. Samen analyseren we dan uw bewegingsgedrag en ontdekt u andere en gezondere manieren van bewegen!
Door u te stimuleren zelf na te denken over oplossingen en door samen aanpassingen te zoeken in uw houding en uw bewegingspatronen, zult u een optimaler bewegingspatroon sneller eigen maken.
Hierdoor kunt u lichamelijke klachten verminderen en voorkomen. In de behandeling staat uw hulpvraag altijd centraal.

De kinderoefentherapeut behandeld kinderen (0-18 jaar) die ten gevolge van een stoornis, afwijking en/of achterstand in hun motoriek hinder ondervinden in het dagelijks leven. Naast een motorische ontwikkelingsachterstand kunnen kinderen ook gedrags-, contact- en/ of aandacht stoornissen hebben. Beïnvloeding van deze gedrags-, contact-, en/ of aandacht stoornissen vormen binnen de kinderoefentherapie geen behandeldoel op zich, maar de kinderoefentherapeut is geschoold in het omgaan met, en de aanpak van kinderen met dergelijke onbehandelbare factoren tijdens de kinderoefentherapeutische behandeling.

De kinderoefentherapeut richt zich op de hulpvraag van uw kind of de probleemhandelingen die uw kind ervaart. Denk daarbij aan het niet mee kunnen komen bij de gym, zwemles, maar ook aan moeite met knutselen en schrijven. Signalen kunnen mogelijk van ouders, verzorgers, leerkrachten, huisarts, specialist of jeugdarts komen. Kinderoefentherapie is erop gericht kinderen door middel van spel, gerelateerd aan de cognitieve ontwikkeling, te stimuleren tot motorische ontwikkeling.

Bij het jonge kind (0-4 jaar) kunt u denken aan problemen bij het behalen van motorische mijlpalen en/of het hebben van een voorkeurshouding. Signalen kunnen dan ook vanuit het consultatiebureau komen.

Kinderoefentherapie wordt gegeven nadat er een motorische ontwikkelingsachterstand of een motorische afwijkende ontwikkeling is getest door middel van het kinderoefentherapeutisch onderzoek. Na het onderzoek wordt er een verslag geschreven welke met de ouders besproken wordt voor aanvang van de behandelingen. Het behandeldoel en plan is gericht op het oplossen van problemen in activiteiten en participatie die worden veroorzaakt door een motorische ontwikkelingsachterstand.
 

Indicaties:

 • Problemen in het evenwicht
 • Problemen in de grove motoriek
 • Problemen bij balvaardigheid
 • Problemen bij handvaardigheid
 • Schrijfproblemen
 • Visueel motorische integratie problemen
 • Problemen bij de ruimtelijke oriëntatie
 • Problemen bij oogmotoriek
 • Problemen bij het lichaamsschema
 • Houdingsafwijkingen
 • ​Problemen in de vroegmotorische ontwikkeling
 • ​Voorkeurshouding bij baby's­

 

 

Indicaties:

 • Pijnklachten aan het bewegingsapparaat; lichamelijke pijnklachten.
 • Houdingsafwijkingen (nog zonder) pijnklachten zoals 'gameboyrug', scoliose', etc.

 

Voor Oefentherapie Cesar scolt u naar beneden.

Filmpje 1 : Hoe je met de juiste houding en beweging klachten kunt voorkomen

Filmpje 2: Hoe ziet de behandeling van de oefentherapeut eruit?

Filmpje 3: Wat is een oefentherapeut?